ANUNȚ- închirierea, pe bază de licitație publică a unor pajiști permanente

 

Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu sediul în Căianu, nr. 48, CUI 4288217, e-mail primaria.caianu@yahoo.com organizează licitație în vederea închirierii pajiștilor permanente:

a) în suprafață de 15 ha, identificat în tarla nr. 56, bloc fizic nr. 649

b) în suprafață de 10,61 ha, identificat în tarla 80, bloc fizic nr. 1122

c) în suprafață de 4,29 ha, identificat în tarla nr. 80, bloc fizic nr. 1122