Informații generale

Așezarea Geografică

Comuna Căianu este situată în partea central-estică a judeţului Cluj, la intersecţia coordonatelor geografice 46°45' latitudine nordică şi 23°52' longitudine estică. Se învecinează cu comunele: Bonţida la nord, Palatca la nord-est, Mociu şi Suatu la est, Cojocna la sud, Apahida şi Jucu la vest.
Totalizează o suprafaţă de 55,11 km2, în componenţa sa intrând şase sate: Căianu, Vaida-Cămăraş, Bărăi, Căianu-Vamă, Văleni şi Căianu Mic. Reşedinţa de comună este amplasată central, în localitatea Căianu.

Relieful

Comuna Căianu se include integral în subdiviziunea centrală a Depresiunii Transilvaniei, respectiv în Câmpia Transilvaniei, denumire mai puţin adecvată reliefului său colinar-deluros, dar legată nemijlocit de funcţia sa agricolă, de grânar transilvănean.

Populaţia

În anul 2019, comuna Căianu avea o populaţie de 2372 de locuitori, cu o densitate medie de 43,2 locuitori pe kilometru pătrat, locuitori dispuşi în mai multe localităţi aparţinătoare.

În ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, majoritatea locuitorilor comunei Căianu sunt români, în procent de 60%, romi 3%, maghiari 37%.