Program cu publicul


PRIMAR AL COMUNEI CĂIANU

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30


VICEPRIMAR AL COMUNEI CĂIANU

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

SECRETAR GENERAL UAT

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT AGRICOL ȘI URBANISM

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT BUGET FINANŢE ŞI RESURSE UMANE

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ COMUNALĂ

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT POLIŢIA LOCALĂ

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMIENT PENTRU RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Luni-Joi: 08:00-16:00; Vineri - 08:00-13:30