Patrimoniu

Patrimoniul cultural – istoric

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, situaţia locuinţelor la nivelul anului 2018, în comuna Căianu este evidenţiată mai jos.

Locuinţe în proprietate majoritar publică: 2
Locuinţe în proprietate majoritar privată: 1153
Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritar publică: 38 mp 
Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritar privată: 47.142 mp

Deşi are o economie preponderent agrară, ramura de bază a economiei Căianului a fost şi rămâne agricultura şi creşterea animalelor, având o pondere mare faţă de celelalte ramuri.
Aşezarea comunei Căianu oferă condiţii optime pentru turism şi anume:
• Pădurile, bisericile şi lacul din Bărăi constituie principalele puncte de atracție ale comunei;
• Biserici şi lăcașuri de cult ale diferitelor confesiuni;
• Biserica reformată din Vaida-Cămăraş (inclusă pe lista monumentelor istorice sub codul LMI: CJ-II-m-B-07806);
• Lacul din Valea Şomei;
• Lacul Frâncu din satul Bărăi.