Turism

Aşezarea comunei Căianu oferă condiţii oprime pentru turism şi anume:
• Pădurile, bisericile şi lacul din Bărăi constituie principalele puncte de atracție ale comunei;
• Biserici şi lăcașuri de cult ale diferitelor confesiuni;
• Biserica reformată din VaidaCămăraş (inclusă pe lista monumentelor istorice sub codul LMI: CJ-II-m-B-07806);
• Lacul din Valea Şomei;
• Lacul Frâncu din satul Bărăi.