Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2022