PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE DE CONSILIU LOCAL PENTRU DATA DE 29.02.2024