PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE DE CONSILIU LOCAL PENTRU DATA DE 25.01.2024