PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE DE CONSILIU LOCAL 29.07.2022