PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE DE CONSILIU LOCAL 23.09.2022