Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare de consiliu local pentru data de 22.11.2022