PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI A COMUNEI CAIANU, JUDETUL CLUJ PENTRU ANUL 2024

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată și art. 39 alin. 3 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, astăzi 11.01.2024, se aduce la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la elaborarea urmatorului proiect de acte normativ:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Căianu, jud. Cluj pentru anul 2024

Proiectul de hotărâre mai sus menționat urmează a fi supui analizei, avizării și adoptării Consiliului Local Căianu. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia, astfel începând cu data de 12.01.2024 , persoanele fizice sau juridice interesate pot trimite contestații, sugestii, opinii privind proiectul de act normaltiv și se depun în scris la Registratura Primăriei comunei Căianu, până în data de 26.01.2024.