DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D SI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN