ANUNȚ PUBLIC ACHIZIȚIE DIRECTĂ EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL "REABILITARE ENERGETICĂ CĂMIN CULTURAL BĂRĂI, COMUNA CĂIANU, JUDEȚUL CLUJ"