ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTĂ DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT LA COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI