ANUNȚ -participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2021 (Culte Religioase)

Persoană de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu
 

Data limită de depunere a solicitărilor de finantare nerambursabila este 01.11.2021-15.11.2021, orele 14.00, la sediul primăriei.

Perioada de selcție și evaluare a proiectelor: 16.11.2021 ora 10:00-17.11.2021 ora 14:00.