Anunt licitație în vederea concesionării terenului apartinand domeniului privat al Comunei Caianu, în suprafață de 857 mp, situat în Bărăi, comuna Căianu, jud. Cluj, nr. cadastral 51474, înscris in cartea funciară nr. CF 51474 Căianu

Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu sediul în Căianu, nr. 48, CUI 4288217, e-mail primaria.caianu@yahoo.com organizează licitație în vederea concesionării terenului apartinand domeniului privat al Comunei Caianu, în suprafață de 857 mp, situat în  Bărăi, comuna Căianu, jud. Cluj, nr. cadastral 51474, înscris in cartea funciară nr. CF 51474 Căianu

Persoană de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu

 

Documentația de atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.ro

 

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.02.2023, orele 16:00.

 

Data limită de depunere a ofertelor este 08.03.2023, orele 16.00, la sediul primăriei, intr-un exemplar

 

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 09.03.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Căianu.

 

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, iar termenul pentru sesizarea instanței este de 6 luni de zile

 

Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării este: 14.02.2023