Primăria Căianu județul Cluj

ANUNȚ- închirierea, pe bază licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical situat în Comuna Căianu, jud. Cluj

Persoană de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu
 
Documentația de atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.ro
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2021, orele 12:00.
Data limită de depunere a ofertelor este 16.11.2021, orele 14.00, la sediul primăriei, intr-un exemplar.
 
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 17.11.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Căianu.