Primăria Căianu județul Cluj

ANUNȚ- închirierea, pe bază licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical situat în Comuna Căianu, jud. Cluj

Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu sediul în Căianu, nr. 48, CUI 4288217, e-mail primaria.caianu@yahoo.com organizează licitație în vederea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical din Comuna Căianu, Jud. Cluj

 

Persoană de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu

 

Documentația de atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.ro

 

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.01.2022, orele 12:00.

 

Data limită de depunere a ofertelor este 17.01.2022, orele 16.00, la sediul primăriei, intr-un exemplar

 

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 18.01.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Căianu.

 

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, iar termenul pentru sesizarea instanței este de 6 luni de zile

 

Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării este: 21.12.2021