Anunt- elaborare proiect de act normativ: Proiect de Hotarare privind aprobarea variantei electronice revizuite a intravilanului aferent Planului Urbanist General al Comunei Caianu aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Caianu