ANUNȚ DEPUNERE ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA NOILOR CARȚI DE IDENTITATE CA URMARE A REDENUMIRII STRĂZILOR DIN COMUNA CĂIANU

 

A N U N Ț

 

Prin prezenta vă facem cunoscut ca la data de 29.05.2023, începând cu ora 09:30, în incinta Căminului Cultural din Căianu se va prezenta o echipă mobilă a Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Cluj în vederea preluării actelor necesare schimbării cărților de identitate a cetățenilor comunei ca urmare a aprobării nomenclatorului stradal(denumirea strazilor- care trebuie evidențiată în actul de identitate).

 

Solicitarea schimbării actului de identitate este obligatorie!!!

 

       Documente necesare eliberării actelor de identitate, trebuie sa fie lizibile (să se poată citi ușor , să fie vizibil conținutul lor) astfel încât informațiile cuprinse de acestea să nu ducă la nici o confuzie (în cazul celor degradate se va solicita în mod obligatoriu emiterea de duplicate înainte de prezentarea la ghișeul mobil).

 

Pentru restul documentelor necesare, vă rugăm să accesați PDF ul anexat.