ANUNT-concesionarea terenului situat în sat Bărăi, categorie de folosință pășune, în suprafață de 10.000 mp, aflat în domeniul privat a Comunei Caianu, înscris în CF nr. 50918, identificat cu nr. cadastral 50918

Persoană de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu
 
Documentația de atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.ro
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.11.2021, orele 16:00.
Data limită de depunere a ofertelor este 06.12.2021, orele 16.00, la sediul primăriei, intr-un exemplar.
 
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 07.12.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Căianu.