ANUNȚ ACTIVITĂȚI DE RECRUTARE LA ȘCOALA MILITARĂ DE SUBOFIȚERI - OFERTA EDUCATIONALĂ 3 LOCURI PENTRU PERSOANE DE ETNIE ROMĂ