Actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului, pentru persoanele care 12 luni anterioare naşterii au fost ELEVI / STUDENŢI / MASTERANZI / DOCTORANZI:

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi! descarca cerere
2. Adeverinţă de la facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este student/ă la zi şi ambii ani şcolari / universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) i-a frecventat fără întrerupere
3. Declaraţie pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizaţiei nu realizează venituri profesionale impozabile descarca declaratie
4. Copii cărţi de identitate ale părinţilor
5. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
6. Copie certificat de căsătorie
7. Copie livret de familie actualizat – pentru persoanele căsătorite
8. Declaratia celuilalt parinte - TIP  descarca declaratie
9. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
10. Dosar plic
 
!!!! Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-I servi la AJPIS
 
Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisa de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.