ACTE NECESARE

1. cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!  
 
2. copie certificat de naştere al copilului
 
3. copie cărţi de identitate ale părinţilor
 
4. copie certificat de căsătorie
 
5. copie după livretul de familie
 
6. copie certificate de naştere alţi copii ai familiei

7. extras de cont bancar, original, semnat şi ştampilat de bancă - pe numele titularului de cerere – este opţional şi se acceptă doar de la băncile afişate
 
8. dosar plic
 
În cazul în care parintii nu sunt căsătoriți legal unul dintre părinții minorului (dupa caz) va da o declarație pe propria răspundere că este de acord ca dosarul să fie întocmit pe numele celuilalt părinte.