RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2023