Regulament de organizare și funcționare

HOTĂRÂREA NR.18 DIN 14.04.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL CĂIANU ȘI AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CĂIANU