Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul instituției