REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE SPECIFICE VACANTA DE SECRETAR GENERAL AL U.A.T. COMUNA CAIANU