CONCURS -Compartimentul pentru Relatii cu Publicul si Monitorizarea Procedurilor Administrative--- Compartimentul Asistenta Sociala