Data Descriere Detalii
02.10.2018
Delimitarea sectiilor de votare pentru referendumul organizat in data de 6-7 octombrie 2018 în comuna Căianu:

Nr. secţie de votare

Adresa sediului Secţiei de Votare

Arondare

Observaţii

357

CĂIANU

SCOALA GIMNAZIALĂ CĂIANU MIC loc . CĂIANU MIC Nr.18A

CĂIANU

CĂIANU MIC

 

358

CĂIANU

CĂMINUL CULTURAL BĂRĂI loc. BĂRĂI Nr.97

BĂRĂI

 

359

CĂIANU

ȘCOALA GENERALĂ CĂIANU VAMĂ loc. CĂIANU-VAMĂ NR.40

CĂIANU-VAMĂ

VĂLENI

 

360

CĂIANU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAIDA-CĂMĂRAȘ loc . VAIDA-CĂMĂRAȘ Nr.223A

VAIDA -CĂMĂRAȘ

 

 

 

 

detalii
10.08.2018

INDICATORII DE CHELTUIELI SI VENITURI UAT CAIANU.

Vezi document

detalii
06.06.2018

INDICATORI EXECUTIE BUGETARA LOCALA PE TRIMESTRUL I 2018

(vezi document)

detalii
23.05.2018

Lista contribuabililor arondati (vezi document)

detalii
11.04.2018
Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta concesionarea prin licitatie publica deschisa, in data de 30.04.2018, ora 10.00, a proprietății imobiliare teren extravilan agricol, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Barai.
Denumirea si sediul autoritatii administratiei publico care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si Url: http://www.primariacaianu.ro.
Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou secretar comuna.
Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.
Identificarea bunului supus procedurii de concesionare: teren  din domeniul privat al comunei Căianu, situat în sat Barai, suprafata 47.900 mp (4,79 ha), tarla 15, parcela 30/9 Barai.
Pretul de pornire a licitatiei este de 71.453 lei conform evaluarii.
detalii
11.04.2018
Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta concesionarea prin licitatie publica deschisa, in data de 30.04.2018, ora 10.00, a proprietății imobiliare teren extravilan agricol, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Barai.
Denumirea si sediul autoritatii administratiei publico care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si Url: http://www.primariacaianu.ro.
Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou secretar comuna.
Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.
Identificarea bunului supus procedurii de concesionare: teren  din domeniul privat al comunei Căianu, situat în sat Barai, suprafata 17.400 mp (17,4 ha), tarla 15, parcela 1/2/1 Barai.
Pretul de pornire a licitatiei este de 26.442 lei conform evaluarii.
detalii
11.04.2018
Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, in data de 30.04.2018, ora 10.00, a proprietății imobiliare teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă.
Denumirea si sediul autoritatii administratiei publico care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si Url: http://www.primariacaianu.ro.
Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou secretar comuna.
Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.
Identificarea bunului supus procedurii de valorificare: teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă, Teren  - 5050 mp, Construcție – 108 mp.
Pretul de pornire a licitatiei este de 215.000 lei conform evaluarii, si poate fi modificat conform aprobarilor ulterioare a Consiliului Local Caianu
detalii
28.03.2018

Anunt, tabelul salariilor actualizat.Vezi document

detalii
21.03.2018

Bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei publice de consilier, grad profesional superior, desfasurat in data de 17.04.2018:

Constitutia României

Legea nr.215/2001 actualizată a administratiei publice locale

Legea nr.188/1999 actualizată privind statutul functionarilor publici

Legea nr.7/2004 actualizată codul de conduita al functionarilor publici

Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale

Codul fiscal, titlul IX, taxe si impozite locale

detalii
19.03.2018

Anunt

Comuna Căianu cu sediul in: localitatea Căianu, strada Principală nr. 48 judetul Cluj in baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru functie publica de executie:
Denumirea postului CONSILIER, CLASA I , GRADUL SUPERIOR din cadrul Compartimentului BUGET FINANTE IMPOZITE SI TAXE CONTABILITATE. 

Documentul este disponibil in sectiunea Resurse Umane

http://www.primariacaianu.ro/Documente/pdf/CONCURS%20CONTABIL%202018.pdf

detalii
01.03.2018
detalii
14.02.2018

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile legale,  informăm publicul  asupra  procesului de consultare publică a planului „PLAN URBANISTIC GENERAL al UAT Comuna Caianu” și a regulamentului local de urbanism aferent.

Planului este disponibilă spre consultare, la sediul Primăriei Caianu, între orele 08:00 – 10:00, de luni până vineri.

Prezentul anunț va fi postat pe pagina de internet și afișat la sediul instituției.

Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri in termen de 20 de zile, la sediul institutiei, Caianu nr. 48 jud. Cluj, birou secretar comună.
Sedința de dezbatere publică va avea loc în data de 14.03.2018, în sala de ședințe a primăriei comunei Căianu, începând cu ora 10.00.
detalii
18.12.2017

S-a publicat in sectiunea Resurse Umane urmatorul

PROCES-VERBAL

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante consilier, grad professional superior, din cadrul  Compartimentului BUGET FINANTE IMPOZITE SI TAXE CONTABILITATE RESURSE UMANE, al Primăriei comunei Căianu, judeţul Cluj

detalii
05.12.2017

In temeiul art.47 din Legea nr.207/2016 privind Codul de procedura fiscala comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili. Vezi sectiunea Executari Silite.

detalii
30.10.2017

Primaria Comunei Caianu organizeaza dezbaterea publica privind taxele si impozitele stabilite pentru anul 2018 la nivelul comunei Caianu, in data de 10.11.2017 ora 10.00, in sala de consiliu a primariei. Rugam cetatenii interesati sa se prezinte la sedinta si sa expuna propunerile proprii. Proiectul actului normativ il gasiti pe site la categoria SERVICII SI DOCUMENTE PUBLICE -> PROIECTE IN DESFASURARE sau in format fizic la secretarul comunei Caianu.

detalii
17.10.2017

Tabelul functiilor si salariilor din Primaria Caianu - le gasiti permanent si in sectiunea Primaria/informatii generale/Organigrama

detalii
26.09.2017

A fost publicat:

Anunt colectiv nr. 4201/26.09.2017 conform art. 47 alin 5 din Legea nr. 207/2016, cu lista contribuabililor pentru care s-au emis somatii cu titlu executoriu. Il putezi vizualiza in sectiunea "Executare silita".

detalii
06.07.2017
 
ANUNT LICITATIE DESCHISA

Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, in data de 31.07.2017, ora 12.00, a proprietății imobiliare teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă.

Denumirea si sediul autoritatii administratiei publice care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si  Url: http://www.primariacaianu.ro.

Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou taxe si impozite locale.

Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.

Identificarea bunului supus procedurii de valorificare: teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă, Teren  - 5050 mp, Construcție – 108 mp.

Pretul de pornire a licitatiei este de 215.000 lei conform evaluarii.

detalii
05.07.2017

A fost publicat anunt casatorie.

detalii
22.06.2017

A fost publicat anunt casatorie.

detalii
06.06.2017

A fost publicat:

Anunt colectiv nr. 2388/06.06.2017 conform art. 47 alin 5 din Legea nr. 207/2016, cu lista contribuabililor pentru care s-au emis somatii cu titlu executoriu. Il putezi vizualiza in sectiunea "Executare silita".

detalii
29.05.2017

A fost publicat:

Anunt colectiv nr. 567/02.02.2017 conform art. 47 alin 5 din Legea nr. 207/2016, cu lista contribuabililor pentru care s-au emis somatii cu titlu executoriu. Il putezi vizualiza in sectiunea "Executare silita"

detalii
29.05.2017

A fost publicata:

HOTARAREA NR. 75 DIN 18.11.2016 privind stabilirea pentru anul 2017 a impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile la nivelul comunei Caianu jud. Cluj.

In sectiunea "Hotarari Cons Local" sau in meniul "Servicii si Documente Publice/ sectiunea HCL-uri ref la impozite si taxe"

detalii
16.05.2017

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2017 - vezi document

Hotararea nr. 28 din 24.03.2017, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Caianu, jud. Cluj pe anul 2017 - vezi document

detalii
14.04.2017

In sectiunea "Hotarari ale Consiliului Local" s-au afisat Hotararile Consiliului Local al Comunei Caianu din perioada Ianuarie-Martie 2017. In aceasta sectiune ajungeti apasand butonul <Hotarari Cons Local>. Pentru a vedea continutul fiecarei hotarari apasati butonul <detalii> din dreptul descrierii hotararii respective.

detalii
03.04.2017

SITE FUNCTIONAL!!!

Buna ziua incepand de azi 03.04.2017, pagina oficiala www.primariacaianu.ro este functionala. In urmatoarea perioada vor fi incarcate informatiile utile comunitatii dumneavoastra.

detalii
31.03.2017

Acest site este in stadiul de testari.

detalii