Data Descriere Detalii
02.09.2021

Anunt vanzare 3 autovehicule prin licitatie (vezi anunt licitatie)

detalii
28.06.2021

Anunț- condiții licitație pentru închiriere teren în suprafață de 18 mp, teren intravilan, situată în sat Căianu nr. 19. (vezi informatii suplimentare)

detalii
21.05.2021

Anunt concurs recrutare muncitor necalificat (vezi anunt)

detalii
02.03.2021

Primăria comunei Căianu
roagă cetățenii care vor solicita adeverințe pentru subvenția oferită de APIA ca, atunci când se prezintă la sediul Primăriei în vederea declarării suprafețelor cultivate, să aibă asupra lor actele de proprietate sau actele care dovedesc folosința asupra terenurilor utilizate.

detalii
03.02.2021

Anunț- condiții licitație pentru închiriere  pășune comunală (vezi documentatie)

detalii
02.12.2020

Modelul declarației pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul orar 23.00-05.00 vezi model

Modelul adeverinței de la angajator vezi model,

care vor trebui completate de cei care trebuie să iasă din casă noaptea- în limba maghiară.

detalii
24.11.2020

ANUNT

Convocare adunare sătească Văleni pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte interesele locuitorilor satului Văleni la şedinţele Consiliului Local al Comunei Căianu:  10 decembrie 2020, ora 12:00. vezi anunt

detalii
19.11.2020

Ghid de informare si de prevenire a infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) - (vezi ghid)

detalii
09.11.2020

Aducem la cunoştinţă publică:

1. locurile speciale pentru afișaj electoral, pe raza comunei Căianu, pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 (vezi document)

2. numerotarea și delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Căianu, organizate cu ocazia scrutinului pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 (vezi document)

detalii
15.10.2020

Aducem la cunoştinţă publică încheierea Judecătoriei Gherla privind validarea alegerii primarului comunei Căianu. (vezi hotarare)

detalii
24.09.2020

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR. 13 CLUJ
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 19 COMUNA CAIANU va informeaza

Proces verbal privind constituirea Biroului Electoral al Sectie de Votare nr 359, CAIANU-CAMINUL CULTURAL (vezi proc verb)

Proces verbal privind constituirea Biroului Electoral al Sectie de Votare nr 360, CAIANU-CAMINUL BĂRĂI (vezi proc verb)

Proces verbal privind constituirea Biroului Electoral al Sectie de Votare nr 361, ŞCOALA GENERALĂ CĂIANU VAMĂ (vezi proc verb)

Proces verbal privind constituirea Biroului Electoral al Sectie de Votare nr 362, ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAIDA CĂMĂRAŞ (vezi proc verb)

detalii
24.09.2020

Comunicat de presa  privind data si ora efectuarii procedurii de completare a BESV pentru alegerile locale din anul 2020 (vezi comunicat)

detalii
18.09.2020

În perioada 2017- 2021, se derulează la nivel naţional proiectul INTESPO- Înregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, care vizează identificarea tinerilor Neets (tineri cu vârste între 16-24 ani care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare și care nu au reușit să se integreze pe piața muncii) și înregistrarea acestora în Evidențele Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.
Informatia este foarte utila absolventilor 2020 (indiferent de ciclul de invatamint absolvit), daca se inregistreaza in termenul de 60 de zile din momentul in care au aceasta calitate, altfel pierd sansa oferita prin legislatia in vigoare acestor tineri, de a beneficia de anumite facilitati.

Vezi prezentare proiect, Informare generala, Acte necesare inregistrarii.
Până atunci vă stăm la dispoziție cu orice informație online și telefonic.
 
​Tel 0771-363815; 0264-590227
Pagina web: www.anofm.ro​

detalii
14.09.2020

Presedinti si loctiitori ai sectiilor de votare din Comuna Caianu pentru alegerile din 27.09.2020 (vezi lista)

detalii
10.09.2020

HOTARARE BECC nr 15 din 10.09.2020 privind respingerea sesizarii Aliantei USR Plus  inregistrata sub nr. 43 din 09.09.2020 (vezi hotarare)

detalii
10.09.2020

Comunicat  de presa privind solutionarea  sesizarii nr. 43 din 09.09.2020  formulata de Alianta USR Plus (vezi comunicat)

detalii
10.09.2020

Situația actualizată la data de 04.09.2020 privind numerotarea și sediile secțiilor de votare din țară organizate cu ocazia scrutinului pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

JUDET

UAT

Nr SV

Sediu SV

Adresa SV

CJ

CĂIANU

359

CAMINUL CULTURAL

Loc. CĂIANU,  Nr. 48

CJ

CĂIANU

360

CAMINUL CULTURAL BĂRĂI

Loc. BĂRĂI,  Nr. 98

CJ

CĂIANU

361

SCOALA GENERALĂ CĂIANU VAMĂ

Loc. CĂIANU-VAMĂ,  Nr. 40

CJ

CĂIANU

362

SCOALA GIMNAZIALA VAIDA CĂMĂRAS

Loc. VAIDA-CĂMĂRAŞ,  Nr. 223A

detalii
09.09.2020

Publicăm alăturat proiectul Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea documentaţiei P.U.D. pentru Construire Cămin Vârstnici generat de imobilul teren identificat prin extrasul de Carte Funciară nr. 50546 Căianu, situate în localitatea Vaida- Cămăraș nr. 320,  ce urmează a fi dezbătut în ședința acestui for din 30.09.2020.

Cei interesati pot formula in scris propuneri, opinii si sugestii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de HCL și documentația propusă, în perioada 09.09.2020 - 30.09.2020, la Registratura Primăriei Căianu, situată în comuna Căianu, str. Principală, nr. 48, jud. Cluj sau la adresa de e-mail primaria.caianu@yahoo.com.

(vezi proiect, documentație tehnica)

detalii
09.09.2020

În data de 30.09.2020, orele 13:00 se va desfășura la sediul Primăriei Căianu, în localitatea Căianu nr. 48, jud. Cluj o întâlnire cu persoanele interesate/ afectate de  P.U.D. pentru Construire Cămin Vârstnici generat de imobilul teren identificat prin extrasul de Carte Funciară nr. 50546 Căianu, situate în localitatea Vaida- Cămăraș nr. 320, pentru a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi pentru exprimarea eventualelor rezerve, formularea eventualelor observaţii sau sesizarea eventualelor probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre aprobare autorităţilor competente.

date de contact beneficiar:

ARHI DETAILS SRL

persoană de contact:  Adace Dan Stefan,

mun Cluj-Napoca, str. Pompiliu Teodor nr. 2 bl. C2, ap.10

tel. 0745.662.775.

e-mail: dan.stefan.adace@gmail.com

detalii
07.09.2020

HOTARAREA NR 14/05.09.2020al Biroului Electoral Circumscriptie Comunala nr. 19 Caianu privind sesizarile Aliantei USR PLUS (vezi hotarare

detalii
01.09.2020

HOTARARE Consiiliului Local al Primariei Comunei Caianu nr. 44 din 31.08.2020 privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale (vezi hotarare).

detalii
26.08.2020

Proces verbal nr 38 /26.08.2020 privind stabilirea numarului de ordine pe buletinele de vot ce vor fi folosite la alegerea primarului si a listelor de candidaturi, la alegerea autoritatilor publice locale din data de 27.09.2020. (vezi proces verbal)

detalii
20.08.2020

Hotararea nr.6 privind admiterea listei de candidati propusa de Alianta Maghiara din Transilvania pentru Consiliul Local al Comunei Caianu (vezi hotarare)
Hotararea nr.7 privind admiterea propunerii de candidat la funcţia de primar al com. Caianu depusă de Alianta Maghiara din Transilvania (vezi hotarare)
Hotararea nr.8 privind admiterea listei de candidati propusa de Partidul Pro Romania pentru Consiliul Local al Comunei Caianu (vezi hotarare)
Hotararea nr.9 privind admiterea propunerii de candidat la funcţia de primar al com. Caianu depusă de Partidul Pro Romania (vezi hotarare)
Hotararea nr.10 privind admiterea listei de candidati propusa de Partidul Miscarea Populara pentru Consiliul Local al Comunei Caianu (vezi hotarare)
Hotararea nr.11 privind admiterea propunerii de candidat la funcţia de primar al com. Caianu depusă de Partidul Miscarea Populara (vezi hotarare)
Hotararea nr.12 privind admiterea listei de candidati propusa de Uniunea Democrata Maghiara din Romania pentru Consiliul Local al Comunei Caianu (vezi hotarare)
Hotararea nr.13 privind admiterea propunerii de candidat la funcţia de primar al com. Caianu depusă de Uniunea Democrata Maghiara din Romania (vezi hotarare)

detalii
17.08.2020

Hotararea nr.1 privind admiterea listei de candidati propusa de Partidul National Liberal pentru Consiliul Local al Comunei Caianu (vezi hotarare)
Hotararea nr.2 privind admiterea propunerii de candidat la funcţia de primar al com. Caianu depusă de Partidul National Liberal (vezi hotarare)
Hotararea nr.3 privind admiterea listei de candidati propusa de Partidul Verde pentru Consiliul Local al Comunei Caianu (vezi hotarare)
Hotararea nr.4 privind admiterea listei de candidati propusa de Partidul Social Democrat pentru Consiliul Local al Comunei Caianu (vezi hotarare)
Hotararea nr.5 privind admiterea propunerii de candidat la funcţia de primar al com. Caianu depusă de Partidul Social Democrat (vezi hotarare)

detalii
11.08.2020

Rezultatul final pentru concursul organizat in 10.08.2020 (proba scrisa) pentru promovare in grad imediat superior pentru fuctia publica de executie: Referent clasa a III- a principal, in cadrul Compartimentului Buget Finante Impozite si Taxe Contabilitate Resurse Umane din cadrul Primariei Comunie Caianu. (vezi document)

detalii
11.08.2020

Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat in 10.08.2020 pentru promovare in grad imediat superior pentru fuctia publica de executie: Referent clasa a III- a principal, in cadrul Compartimentului Buget Finante Impozite si Taxe Contabilitate Resurse Umane din cadrul Primariei Comunie Caianu. (vezi document)

detalii
11.08.2020

Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat in 10.08.2020 (proba scrisa) pentru promovare in grad imediat superior pentru fuctia publica de executie: Referent clasa a III- a principal, in cadrul Compartimentului Buget Finante Impozite si Taxe Contabilitate Resurse Umane din cadrul Primariei Comunie Caianu. (vezi document)

detalii
07.08.2020

CJSU a decis în această seara ca incepând cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe întreg teritoriul județului Cluj, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul și gura, la întruniri de natura activităților culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment organizate în spaţii publice deschise, în zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje și adunări cu caracter religios. Orarul de aplicabilitate este 0-24, pe toată durata stării de alertă. (vezi hotarare)

detalii
30.07.2020

Rezultatul selectie dosare pentru concursul organizat in 10.08.2020 (proba scrisa) pentru promovare in grad imediat superior pentru fuctia publica de executie: Referent principal in cadrul Compartimentului Buget Finante Impozite si Taxe Contabilitate Resurse Umane din cadrul Primariei Comunie Caianu. (vezi document)

detalii
21.05.2020

Anunt concurs recrutare sofer buldoexcavator (vezi anunt)

detalii
14.05.2020

REZULTATELE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 14.05.2020 PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE EXECUTIE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ, DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CĂIANU, SUNT AFISATE IN SECTIUNEA RESURSE UMANE.

detalii
06.05.2020

Rezultatele la selectia dosarelor - concurs asistent social (in atasament)

detalii
27.04.2020

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, DEBUTANT, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ, DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CĂIANU

data de susținere a probei scrise: 14.05.2020 , ora 09.00

locația de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Căianu, județul Cluj (vezi conditii de participare, bibliografie si alte detalii). De completat formular 1 si formular 2.

detalii
06.04.2020

Anunt privind rezultatele probei scrise depuse la concursul organizat in data de 06.04.2020 (proba scrisa) pentru promovare in grad imediat superior pentru fuctia publica de executie: Consilier, clasa I, principal in cadrul Compartimentului Buget Finante din cadrul Primariei Comunie Caianu (vezi document).

detalii
31.03.2020

Anunt selectie dosare - resurse umane

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 06.04.2020 (proba scrisa) pentru promovare in grad imediat superior pentru fuctia publica de executie: Consilier principal in cadrul Compartimentului Buget Finante din cadrul Primariei Comunie Caianu (vezi document).

detalii
31.03.2020

Anunt  - resurse umane

Primaria Comunei Caianu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante de sofer buldoexcavator. (vezi anunt)

detalii
27.03.2020

ACTUALIZARE DOCUMENTE

Formular actualizat declaratie pe proprie raspundere ... (descarca declaratie)

Formular actualizat adeverinta pentru angajatori ... (descarca adeverinta)

detalii
23.03.2020
ANUNT
 
Toti cetatenii Comunei Caianu pot gasi declaratia pe propria raspundere pentru deplasari de la domiciliu conform Ordonantei militare nr.2 la toate magazinele si Oficiile postale din Comuna. De asemenea poate fi descarcata de la linkul urmator (descarca declaratie).
detalii
02.03.2020

Anunt concurs promovare in grad (vezi anunt). Temei legal dispozitia nr. 42/19.02.2020 (vezi dispozitie).

detalii
27.02.2020

 

 

 

 

(pentru afisare marita faceti click pe fiecare imagine)

detalii
19.02.2020

Conform prevederilor art. 11 alin. (1) din ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a)între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b)între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări.

detalii
19.12.2019

Rezultat final concurs secretar (vezi atasament)

detalii
18.12.2019

Rezultat proba interviu concurs secretar in atasament (vezi atasament)

detalii
16.12.2019

Rezultate proba scrisa concurs secretar in atasament. (vezi atasament).

detalii
16.12.2019

Barem corectare concurs secretar (vezi barem).

detalii
06.12.2019

Anuntul privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 16.12.2019 pentru ocuparea postului aferent functiei publice de conducere de secretar din cadrul Primariei Comunie Caianu il puteti vizualiza in sectiunea 'Resurse umane'.

detalii
03.12.2019

În data de 13.12.2019, orele 10:00 se va desfășura la sediul Primăriei Căianu, în localitatea Căianu nr. 48, jud. Cluj o întâlnire cu persoanele interesate/ afectate de  P.U.D. pentru Modernizare exploatație agricolă prin construcție hală depozitare și procesare, împrejmuire și racorduri la utilități”, amplasat în comuna Căianu, localitatea Căianu nr. 1C, jud. Cluj, pentru a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi pentru exprimarea eventualelor rezerve, formularea eventualelor observaţii sau sesizarea eventualelor probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre aprobare autorităţilor competente.

 

date de contact beneficiar:

Colina Verde Agri SRL

cu sediul în comuna Căianu, sat Căianu Mic nr. 20/A, jud. Cluj

e-mail: 2partners.agri@gmail.com

detalii
19.11.2019

Publicăm alăturat proiectul Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea documentaţiei P.U.D. pentru Modernizare exploatație agricolă prin construcție hală depozitare și procesare, împrejmuire și racorduri la utilități”, amplasat în comuna Căianu, localitatea Căianu nr. 1C, jud. Cluj,  ce urmează a fi dezbătut în ședința acestui for din 20.12.2019.

Cei interesati pot formula in scris propuneri, opinii si sugestii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de HCL și documentația propusă, în perioada 20.11.2019 - 11.12.2019, la Registratura Primăriei Căianu, situată în comuna Căianu, str. Principală, nr. 48, jud. Cluj sau la adresa de e-mail primaria.caianu@yahoo.com.

(vezi proiect, aviz, plan topo)

detalii
15.11.2019

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CĂIANU, JUD. CLUJ

vezi documente atasate - anunt, formular inscriere, dispozitie 127 rectificare 125, dispozitie comisie de concurs

detalii
08.11.2019

ANUNȚ

prin prezentul vă aducem la cunoștință că:

în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Căianu nr. 62/18.10.2019:Dobânzile și penalităţile pentru taxele și impozitele neplătite până la data de 31 decembrie 2018, se anulează dacă, până la data de 15 decembrie 2019 îndepliniți următoarele condiţii:

  1. depuneți o cerere
  2. achitați toate taxele și impozitele restante la 31 decembrie 2018
  3. achitați toate taxele și impozitele cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 
  4. depuneți toate declaraţiile fiscale

Vă așteptăm la sediul Primăriei comunei Căianu pentru lămuriri.

detalii
29.10.2019

Dispozitia nr. 88 privind locul de afisaj electoral (vezi dispozitie)

detalii
29.10.2019
Delimitare sectii votare conform Dispozitiei primarului nr. 108/11.10.2019 (vezi dispozitie)
JUDET UAT COD SIRUTA NR. Birou electoral Nr SV Sediu SV Adresa SV Localitate componentă / Sat aparţinător Număr imobil / Alfabetic
CJ CĂIANU 56354 13 359 CAMINUL CULTURAL Loc. CĂIANU,  Nr. 48 CĂIANU integral
CJ CĂIANU 56354 13       CĂIANU MIC integral
CJ CĂIANU 56354 13 360 CAMINUL CULTURAL BĂRĂI Loc. BĂRĂI,  Nr. 98 BĂRĂI integral
CJ CĂIANU 56354 13 361 SCOALA GENERALĂ CĂIANU VAMĂ Loc. CĂIANU-VAMĂ,  Nr. 40 CĂIANU-VAMĂ integral
CJ CĂIANU 56354 13       VĂLENI integral
CJ CĂIANU 56354 13 362 SCOALA GIMNAZIALA VAIDA CĂMĂRAS Loc. VAIDA-CĂMĂRAŞ,  Nr. 223A VAIDA-CĂMĂRAŞ integral
detalii
24.10.2019

Anunt

privind depunerea cererilor pentru incalzirea locuientelor. (vezi atasament)

detalii
03.05.2019
Delimitare sectii votare conform Dispozitiei primarului nr. 35/25.04.2019:î
JUDET UAT COD SIRUTA NR. Birou electoral Nr SV Sediu SV Adresa SV Localitate componentă / Sat aparţinător Număr imobil / Alfabetic
CJ CĂIANU 56354 13 359 CAMINUL CULTURAL Loc. CĂIANU,  Nr. 48 CĂIANU integral#
CJ CĂIANU 56354 13       CĂIANU MIC integral#
CJ CĂIANU 56354 13 360 CAMINUL CULTURAL BĂRĂI Loc. BĂRĂI,  Nr. 98 BĂRĂI integral#
CJ CĂIANU 56354 13 361 SCOALA GENERALĂ CĂIANU VAMĂ Loc. CĂIANU-VAMĂ,  Nr. 40 CĂIANU-VAMĂ integral#
CJ CĂIANU 56354 13       VĂLENI integral#
CJ CĂIANU 56354 13 362 SCOALA GIMNAZIALA VAIDA CĂMĂRAS Loc. VAIDA-CĂMĂRAŞ,  Nr. 223A VAIDA-CĂMĂRAŞ integral#
detalii
25.04.2019

DISPOZIŢIA Nr. 36 din 25.04.2019 privind stabilirea locului special de afişaj electoral. (vezi document)

detalii
24.04.2019

ANUNȚ

 

Comuna Caianu, cu sediul în loc. Caianu, str. Principală nr. 48, jud. Cluj, având cod de identificare fiscală 4288217, tel. 0264 280007, www primariacaianu.ro, e-mail: primaria.caianu@yahoo.com;

Anunță organizarea unei licitații publice cu strigare, la data de 08.05.2019, ora 10.00 la sediul primăriei Caianu, în vederea închirierii pajiștii comunale aflată în proprietatea Comunei Caianu, împărţită pe unităţi de exploatare/tarlale şi pe categorii de animale, scoase la licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de închiriere conform Hotărârii Consiliului Local Caianu nr. 17/2019.

            Documentația de atribuire se poate obține de la sediul locatorului în format tipărit, contra cost – 10 lei și se pot procura de la secretariat începând cu data de 24.04.2019. Costul pentru obținerea unui exemplar al documentației de atribuire se achită în numerar la caseria primăriei. Data limită pentru solicitarea de clarificări la documentația de atribuire este 06.05.2019, ora 10.00.

            Data limită pentru depunerea intențiilor de participare este data de 08.05.2019, ora 09,30. Acestea se depun la sediul primăriei Caianu, registratură, str. Principală nr. 48, jud. Cluj, în 2 (două) exemplare distincte.
 
            Date suplimentare se obtin la telefon 0264280007, birou secretar comuna. 
detalii
01.04.2019

A aparut proiectul de buget pentru anul 2019 - vezi sectiunea "Proiecte in curs"

detalii
28.03.2019

Bibliografie concurs organizat in data de 25.04.2019, comuna pentru posturile de consilier debutant si consilier juridic superior:

Legea nr.215/2001 actualizată

Legea nr.188/1999 actualizată

Legea nr.7/2004 actualizată

Constituția României

Legea nr. 98/2016

Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 - Anexa

detalii
25.03.2019

ANUNT CONCURS – FUNCTIONAR PUBLIC - vezi sectiunea resurse umane

detalii
02.10.2018
Delimitarea sectiilor de votare pentru referendumul organizat in data de 6-7 octombrie 2018 în comuna Căianu:

Nr. secţie de votare

Adresa sediului Secţiei de Votare

Arondare

Observaţii

357

CĂIANU

SCOALA GIMNAZIALĂ CĂIANU MIC loc . CĂIANU MIC Nr.18A

CĂIANU

CĂIANU MIC

 

358

CĂIANU

CĂMINUL CULTURAL BĂRĂI loc. BĂRĂI Nr.97

BĂRĂI

 

359

CĂIANU

ȘCOALA GENERALĂ CĂIANU VAMĂ loc. CĂIANU-VAMĂ NR.40

CĂIANU-VAMĂ

VĂLENI

 

360

CĂIANU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAIDA-CĂMĂRAȘ loc . VAIDA-CĂMĂRAȘ Nr.223A

VAIDA -CĂMĂRAȘ

 

 

 

 

detalii
10.08.2018

INDICATORII DE CHELTUIELI SI VENITURI UAT CAIANU.

Vezi document

detalii
06.06.2018

INDICATORI EXECUTIE BUGETARA LOCALA PE TRIMESTRUL I 2018

(vezi document)

detalii
23.05.2018

Lista contribuabililor arondati (vezi document)

detalii
11.04.2018
Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta concesionarea prin licitatie publica deschisa, in data de 30.04.2018, ora 10.00, a proprietății imobiliare teren extravilan agricol, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Barai.
Denumirea si sediul autoritatii administratiei publico care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si Url: http://www.primariacaianu.ro.
Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou secretar comuna.
Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.
Identificarea bunului supus procedurii de concesionare: teren  din domeniul privat al comunei Căianu, situat în sat Barai, suprafata 47.900 mp (4,79 ha), tarla 15, parcela 30/9 Barai.
Pretul de pornire a licitatiei este de 71.453 lei conform evaluarii.
detalii
11.04.2018
Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta concesionarea prin licitatie publica deschisa, in data de 30.04.2018, ora 10.00, a proprietății imobiliare teren extravilan agricol, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Barai.
Denumirea si sediul autoritatii administratiei publico care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si Url: http://www.primariacaianu.ro.
Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou secretar comuna.
Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.
Identificarea bunului supus procedurii de concesionare: teren  din domeniul privat al comunei Căianu, situat în sat Barai, suprafata 17.400 mp (17,4 ha), tarla 15, parcela 1/2/1 Barai.
Pretul de pornire a licitatiei este de 26.442 lei conform evaluarii.
detalii
11.04.2018
Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, in data de 30.04.2018, ora 10.00, a proprietății imobiliare teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă.
Denumirea si sediul autoritatii administratiei publico care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si Url: http://www.primariacaianu.ro.
Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou secretar comuna.
Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.
Identificarea bunului supus procedurii de valorificare: teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă, Teren  - 5050 mp, Construcție – 108 mp.
Pretul de pornire a licitatiei este de 215.000 lei conform evaluarii, si poate fi modificat conform aprobarilor ulterioare a Consiliului Local Caianu
detalii
28.03.2018

Anunt, tabelul salariilor actualizat.Vezi document

detalii
21.03.2018

Bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei publice de consilier, grad profesional superior, desfasurat in data de 17.04.2018:

Constitutia României

Legea nr.215/2001 actualizată a administratiei publice locale

Legea nr.188/1999 actualizată privind statutul functionarilor publici

Legea nr.7/2004 actualizată codul de conduita al functionarilor publici

Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale

Codul fiscal, titlul IX, taxe si impozite locale

detalii
19.03.2018

Anunt

Comuna Căianu cu sediul in: localitatea Căianu, strada Principală nr. 48 judetul Cluj in baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru functie publica de executie:
Denumirea postului CONSILIER, CLASA I , GRADUL SUPERIOR din cadrul Compartimentului BUGET FINANTE IMPOZITE SI TAXE CONTABILITATE. 

Documentul este disponibil in sectiunea Resurse Umane

http://www.primariacaianu.ro/Documente/pdf/CONCURS%20CONTABIL%202018.pdf

detalii
01.03.2018
detalii
14.02.2018

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile legale,  informăm publicul  asupra  procesului de consultare publică a planului „PLAN URBANISTIC GENERAL al UAT Comuna Caianu” și a regulamentului local de urbanism aferent.

Planului este disponibilă spre consultare, la sediul Primăriei Caianu, între orele 08:00 – 10:00, de luni până vineri.

Prezentul anunț va fi postat pe pagina de internet și afișat la sediul instituției.

Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri in termen de 20 de zile, la sediul institutiei, Caianu nr. 48 jud. Cluj, birou secretar comună.
Sedința de dezbatere publică va avea loc în data de 14.03.2018, în sala de ședințe a primăriei comunei Căianu, începând cu ora 10.00.
detalii
18.12.2017

S-a publicat in sectiunea Resurse Umane urmatorul

PROCES-VERBAL

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante consilier, grad professional superior, din cadrul  Compartimentului BUGET FINANTE IMPOZITE SI TAXE CONTABILITATE RESURSE UMANE, al Primăriei comunei Căianu, judeţul Cluj

detalii
05.12.2017

In temeiul art.47 din Legea nr.207/2016 privind Codul de procedura fiscala comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili. Vezi sectiunea Executari Silite.

detalii
30.10.2017

Primaria Comunei Caianu organizeaza dezbaterea publica privind taxele si impozitele stabilite pentru anul 2018 la nivelul comunei Caianu, in data de 10.11.2017 ora 10.00, in sala de consiliu a primariei. Rugam cetatenii interesati sa se prezinte la sedinta si sa expuna propunerile proprii. Proiectul actului normativ il gasiti pe site la categoria SERVICII SI DOCUMENTE PUBLICE -> PROIECTE IN DESFASURARE sau in format fizic la secretarul comunei Caianu.

detalii
17.10.2017

Tabelul functiilor si salariilor din Primaria Caianu - le gasiti permanent si in sectiunea Primaria/informatii generale/Organigrama

detalii
26.09.2017

A fost publicat:

Anunt colectiv nr. 4201/26.09.2017 conform art. 47 alin 5 din Legea nr. 207/2016, cu lista contribuabililor pentru care s-au emis somatii cu titlu executoriu. Il putezi vizualiza in sectiunea "Executare silita".

detalii
06.07.2017
 
ANUNT LICITATIE DESCHISA

Primaria Comunei Caianu, judetul Cluj anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, in data de 31.07.2017, ora 12.00, a proprietății imobiliare teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă.

Denumirea si sediul autoritatii administratiei publice care organizeaza licitatia: Comuna Căianu str. Principală, nr. 48, Judetul Cluj, Telefon 0264-280007 Fax: 0264-280027 si  Url: http://www.primariacaianu.ro.

Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul primariei Comunei Caianu, birou taxe si impozite locale.

Orice detalii suplimentare se obtin la datele de contact prezentate.

Identificarea bunului supus procedurii de valorificare: teren și construcții, din domeniul privat al comunei Căianu, situate în sat Căianu Vamă, nr. 107, Moara Vamă, Teren  - 5050 mp, Construcție – 108 mp.

Pretul de pornire a licitatiei este de 215.000 lei conform evaluarii.

detalii
05.07.2017

A fost publicat anunt casatorie.

detalii
22.06.2017

A fost publicat anunt casatorie.

detalii
06.06.2017

A fost publicat:

Anunt colectiv nr. 2388/06.06.2017 conform art. 47 alin 5 din Legea nr. 207/2016, cu lista contribuabililor pentru care s-au emis somatii cu titlu executoriu. Il putezi vizualiza in sectiunea "Executare silita".

detalii
29.05.2017

A fost publicat:

Anunt colectiv nr. 567/02.02.2017 conform art. 47 alin 5 din Legea nr. 207/2016, cu lista contribuabililor pentru care s-au emis somatii cu titlu executoriu. Il putezi vizualiza in sectiunea "Executare silita"

detalii
29.05.2017

A fost publicata:

HOTARAREA NR. 75 DIN 18.11.2016 privind stabilirea pentru anul 2017 a impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile la nivelul comunei Caianu jud. Cluj.

In sectiunea "Hotarari Cons Local" sau in meniul "Servicii si Documente Publice/ sectiunea HCL-uri ref la impozite si taxe"

detalii
16.05.2017

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2017 - vezi document

Hotararea nr. 28 din 24.03.2017, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Caianu, jud. Cluj pe anul 2017 - vezi document

detalii
14.04.2017

In sectiunea "Hotarari ale Consiliului Local" s-au afisat Hotararile Consiliului Local al Comunei Caianu din perioada Ianuarie-Martie 2017. In aceasta sectiune ajungeti apasand butonul <Hotarari Cons Local>. Pentru a vedea continutul fiecarei hotarari apasati butonul <detalii> din dreptul descrierii hotararii respective.

detalii
03.04.2017

SITE FUNCTIONAL!!!

Buna ziua incepand de azi 03.04.2017, pagina oficiala www.primariacaianu.ro este functionala. In urmatoarea perioada vor fi incarcate informatiile utile comunitatii dumneavoastra.

detalii
31.03.2017

Acest site este in stadiul de testari.

detalii